Wat moet je weten?

Wat je moet weten

Het CBR is hét exameninstituut voor verkeersveiligheid, transport en logistiek. Het CBR neemt jaarlijks ruim een miljoen examens en toetsen af. Daarnaast vraagt een half miljoen mensen om hun gezondheid te beoordelen. Als je minder valide bent, kan het CBR je helpen om verantwoord aan het verkeer deel te gaan nemen of deel te blijven nemen.

Het CBR werkt nauw samen met de Nederlandse rijscholen. Want hoewel rijscholen en examinatoren elk hun eigen verantwoordelijkheid hebben, ligt hun werk onmiskenbaar in elkaars verlengde.

Op de website van het CBR vind je veel te downloaden brochures over het rijbewijs en de gezondheid.
Tevens vind je er veel handige informatie over de verschillende examens en toetsen en mogelijk interessante persberichten.

We hebben de voor jou waarschijnlijk van toepassing zijnde items er uitgelicht. Klik op het onderwerp en de toelichting rolt uit.

Wat moet je weten?

Iedereen die een rijexamen aflegt, moet over een ingevulde Eigen Verklaring (EV) beschikken. Bekijk de CBR video hier

Eigen Verklaring

De eigen verklaring is een lijst met vragen over je lichamelijke en geestelijke gesteldheid.
Het is strafbaar de eigen verklaring niet naar waarheid in te vullen (volgens artikel 114 van de Wegenverkeerswet).
Bovendien kan het niet naar waarheid invullen van je eigen verklaring leiden tot problemen met je verzekering als je bijvoorbeeld bij een aanrijding betrokken raakt. Zelfs als je geen schuld hebt aan de aanrijding!

Kun je alle vragen op de eigen verklaring met “nee” beantwoorden, dan kan de rijschool je eigen verklaring via het online reserveringssysteem naar het CBR verzenden.

De rijschool verstuurt de eigen verklaring digitaal naar het CBR, dan worden de vragen en de antwoorden (allemaal nee“) overgenomen op de oproepkaart voor je rijexamen. In het bijzijn van de examinator zet je je handtekening onder je eigen verklaring.

Beantwoord je 1 of meer van de vragen met “ja”, dan volg je een ander traject. Je koopt een papieren eigen verklaring bij de gemeente of bij de rijschool. Deze vul je naar waarheid in en je laat je huisarts of behandelend arts een aantekening maken, waaruit de ernst van het gemelde gebrek blijkt (niet alle artsen doen dit, en het is ook niet altijd noodzakelijk omdat je door het CBR bij sommige aandoeningen standaard wordt doorverwezen naar een onafhankelijk arts).

Neem de vragen van de eigen verklaring ruim op tijd door. De rijschool zal je in het begin van je opleiding een kopie van de eigen verklaring laten invullen. Indien je 1 of meer van de vragen met JA moet beantwoorden, kan er enkele weken of zelfs maanden overheen gaan voordat je rijschool je examenaanvraag kan indienen.

Voor het CBR is het ook prettig als je zelf een kort briefje bij de eigen verklaring bijvoegt met wat je precies wel en niet kunt. Zowel met als zonder geneeskundige verklaring van je behandelend arts, kan het CBR je doorverwijzen naar een door hun aangewezen specialist (bijvoorbeeld een oogarts of een neuroloog).

Let op: eventuele kosten die je maakt voor dit consult zijn voor eigen rekening en kun je niet terugvragen bij het CBR. Zelfs na zo’n medisch consult (met een positieve uitslag) word je in principe nog opgeroepen voor een rijtest. Deze rijtest is weliswaar gratis, maar de rijschool zal wel kosten in rekening brengen voor de huur van de lesauto en de tijd van je rijinstructeur/trice.

Zodra alle medische informatie binnen is, bepaalt het CBR of je geschikt bent om aan het verkeer deel te nemen. Het komt zeer zelden voor dat dit niet het geval is. Heb je een handicap, dan kan het wel zo zijn dat het CBR je alleen toestaat om in een aangepast voertuig te rijden.

Onderstaande vragen worden gesteld in een Eigen verklaring:

 • Hebt u last van of last gehad van epileptische aanvallen, flauwvallen, aanvallen van abnormale slaperigheid overdag of andere bewustzijnsstoornissen?
 • Hebt u last van of last gehad van evenwichtsstoornissen of ernstige duizelingen?
 • Bent u onder behandeling of onder behandeling geweest voor een psychiatrische stoornis, een hersenziekte –zoals een beroerte– of een ziekte van het zenuwstelsel?
 • Maakt u misbruik van of hebt u misbruik gemaakt van alcohol, geneesmiddelen, drugs of andere geestverruimende of bedwelmende middelen of bent u daarvoor ooit medisch onderzocht of onder behandeling geweest?
 • Wordt of werd u behandeld voor inwendige ziekten als suikerziekte, hart- en vaatziekten, verhoogde bloeddruk, nierziekte of longziekte? Of hebt u een hart- of vaatoperatie ondergaan?
 • Kunt u een arm, een hand of uw vingers niet of slechts beperkt gebruiken?
 • Kunt u een been of voet niet of slechts beperkt gebruiken?
 • a) Ziet u minder goed met één of beide ogen, zelfs als u gebruik maakt van een bril of contactlenzen?
 • b) Wordt of werd u behandeld door een oogarts? Of hebt u een oogoperatie of een laserbehandeling van de ogen ondergaan?
 • Gebruikt u medicijnen die volgens de bijsluiter de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zoals slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, antidepressieve middelen, antipsychotische middelen of opwekmiddelen?
 • Hebt u nog andere aandoeningen, ziekten of functiebeperkingen die het besturen van motorrijtuigen moeilijker maken?

theorie-examen

Voordat je een tussentijdse toets en/of praktijkexamen voor de personenauto (categorie B) kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen personenauto. Als je daarvoor slaagt, ontvang je na afloop een uitslagformulier.

Je kunt het theorie-examen zelf reserveren bij het CBR via www.cbr.nl Op deze website vind je alle informatie die je hiervoor nodig hebt.

Makkelijker voor jou is natuurlijk als wij dit doen voor je. Naast het door het CBR verzorgde theorie-examen, zorgen wij er voor dat het examen wordt aangevraagd en dat je tijdig op het CBR aanwezig bent. Eventueel in combinatie met een rijles. Dit “theoriepakket” maakt standaard deel uit van een aantal van onze lespakketten.

theorie-examen-video Wat kan je bij het theorie-examen verwachten?

Als je bent aangemeld voor het examen kan je een oproep verwachten. De gemiddelde wachttijd is ongeveer 4 weken. Op de dag van het theorie examen meld je je tenminste een half uur voor aanvang van het theorie-examen bij de balie van het CBR. Toelatingseisen/meenemen naar het examen:
Voordat je het theorie-examen voor de personenauto mag doen, moet je de volgende documenten overhandigen:

Een wettelijk toegestaan geldig identiteitsbewijs; De bevestiging van de reservering, die je eerder je per e-mail van het CBR ontvangen hebt.
Let op! Als je het vereiste niet bij je hebt, of als je niet op tijd op het examencentrum bent, kun je niet deelnemen aan het theorie-examen. Je krijgt het door jou betaalde examengeld niet terug!

Het theorie-examen voor de personenauto duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting, en bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuze vragen, vragen waar je zelf een tekst/getal in moet vullen en vragen over hoe je zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie (bij gevaarherkenning).

Het theorie-examen bestaat uit drie onderdelen:

 • Een onderdeel over gevaarherkenning (25 vragen).
 • Een onderdeel over verkeersregels (30 vragen).

Ga jij een rijexamen of toets voor de personenauto doen? Voordat de rijschool het rijexamen voor jou gaat aanvragen, moet jij daar eerst toestemming voor geven. Dat doe je met een machtiging.

Dat is verplicht, maar biedt jou en je rijschool wel veel voordelen:

 1. je ontvangt meteen een e-mail ter bevestiging van de machtiging;
 2. je ontvangt meteen een e-mail als de rijschool het examen voor je heeft gereserveerd;
 3. je ontvangt meteen een e-mail als de rijschool het examen eventueel voor je heeft verschoven of afgezegd;
 4. jouw adresgegevens zijn automatisch beschikbaar voor jouw rijschool in het reserveringssysteem van het CBR.

Het machtigen doe je op Mijn.cbr.nl met je DigiD. Het hiervoor benodige Rijschoolnummer is XXXXXXXX
DigiD is jouw persoonlijke digitale legitimatie voor overheidsdiensten. Je kunt via de hiervoor door de overheid opgezette website gratis een DigiD aanvragen.

Met die ene inlogcode kun je terecht bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen.
Geef je DigiD nooit aan een ander!

De machtiging geldt tot je bent geslaagd.
Wil je de machtiging eerder intrekken? Kijk dan op mijn.cbr.nl voor de voorwaarden.

Hier kan je ook de Flyer CBR downloaden. Hierin vind je alle informatie met betrekking tot machtiging en eventueel intrekking ervan.
Je kunt uiteraard ook de benodige informatie van ons krijgen.

Voordat je een tussentijdse toets en/of praktijkexamen voor de personenauto (categorie B) kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen personenauto. Als je daarvoor slaagt, ontvang je na afloop een uitslagformulier.

Je kunt het theorie-examen zelf reserveren bij het CBR via www.cbr.nl Op deze website vind je alle informatie die je hiervoor nodig hebt.

Makkelijker voor jou is natuurlijk als wij dit doen voor je. Naast het door het CBR verzorgde theorie-examen, zorgen wij er voor dat het examen wordt aangevraagd en dat je tijdig op het CBR aanwezig bent. Eventueel in combinatie met een rijles. Dit “theoriepakket” maakt standaard deel uit van een aantal van onze lespakketten.

theorie-examen-videoWat kan je bij het theorie-examen verwachten?

Als je bent aangemeld voor het examen kan je een oproep verwachten. De gemiddelde wachttijd is ongeveer 4 weken.
Op de dag van het theorie examen meld je je tenminste een half uur voor aanvang van het theorie-examen bij de balie van het CBR.
Toelatingseisen/meenemen naar het examen:
Voordat je het theorie-examen voor de personenauto mag doen, moet je de volgende documenten overhandigen:

Een wettelijk toegestaan geldig identiteitsbewijs; De bevestiging van de reservering, die je eerder je per e-mail van het CBR ontvangen hebt.

Let op! Als je het vereiste niet bij je hebt, of als je niet op tijd op het examencentrum bent, kun je niet deelnemen aan het theorie-examen. Je krijgt het door jou betaalde examengeld niet terug!

Het theorie-examen voor de personenauto duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting, en bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuze vragen, vragen waar je zelf een tekst/getal in moet vullen en vragen over hoe je zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie (bij gevaarherkenning).

Het theorie-examen bestaat uit drie onderdelen:

 • Een onderdeel over gevaarherkenning (25 vragen).
 • Een onderdeel over verkeersregels (30 vragen).
 • Een onderdeel over verkeersinzicht (10 vragen).

Je bent voor het theorie-examen geslaagd als:

 • je tenminste 13 vragen goed hebt (van de 25) van het onderdeel gevaarherkenning en
 • je tenminste 35 vragen goed hebt (van de 40) van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht;
 • Je moet dus voor beide onderdelen minimaal een voldoende halen om te slagen.

Hoe ver ben je? Lig je op koers?

Bij je rijopleiding voor het praktijkexamen kun je je vorderingen testen met een door het CBR verzorgde Tussentijdse toets. Lees eerst het artikel van Verkeerspro.

Samengevat:

De tussentijdse toets is een rijtest die verloopt als een echt rijexamen. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het rijexamen en om eventuele nervositeit weg te nemen.

Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens de tussentijdse toets hoe het met je rijvaardigheid is gesteld. Hij/Zij neemt alles onder de loep wat bij een echt examen ook getoetst wordt. Je instructeur rijdt mee.
De tussentijdse toets duurt even lang als een echt examen. Voor de auto is dat 55 minuten.

Na afloop van de tussentijdse toets krijg je van de examinator een adviesformulier mee. Krijg je dit niet, dan kunnen wij het op een later tijdstip alsnog uitdraaien. Op het formulier brengt de examinator per onderdeel advies uit. Je kunt aan de hand hiervan precies zien aan welke onderdelen je nog moet werken.

Zorg dat je het adviesformulier bij je hebt als je op examen gaat. Dit is vooral belangrijk als je een vrijstelling hebt gekregen voor het onderdeel bijzondere verrichtingen. Daarnaast kan het adviesformulier de doorslag geven bij twijfel over de examenuitslag.

De tussentijdse toets is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan de examensituatie. Nervositeit wordt met de toets bij veel kandidaten weggenomen.
Ook belangrijk is dat je via de tussentijdse toets een vrijstelling kunt verdienen voor het onderdeel bijzondere verrichtingen op het eerstvolgende auto-examen.

Onderzoek van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) heeft uitgewezen, dat de slaagkans voor het praktijkexamen door een tussentijdse toets met twintig procent kan toenemen.

Om in aanmerking te komen voor de tussentijdse toets, moet je in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat. Je moet dit én een geldig identiteitsbewijs vóór het begin van de toets laten zien.

Wanneer doe je een tussentijdse toets?
Je rijschool bepaalt samen met jou het tijdstip van de toets. Aan het begin van je rijopleiding heeft de toets natuurlijk nog geen zin.
Het CBR adviseert om de toets af te leggen na ongeveer driekwart van de rijopleiding.

Voordat de rijschool een tussentijdse toets voor jou kan aanvragen moet jij daar eerst toestemming voor geven. Dat doe je met een DigiD machtiging.
Wat is nodig voor een tussentijdse toets aanvraag bij het CBR?

 • Een geldig identiteitsbewijs;
 • Een geldig theoriecertificaat
 • Wat moet je meenemen naar tussentijdse toets?

Een geldig identiteitsbewijs;
De bevestiging van de reservering die je per e-mail van het CBR hebt gekregen;
Het ingevulde zelfreflectieformulier

praktijkexamenVoordat de rijschool het rijexamen of een tussentijdse toets voor jou kan aanvragen, moet je daar eerst toestemming voor geven. Dat doe je met een DigiD machtiging. Zonder deze machtiging is het niet mogelijk een tussentijdse toets en/of praktijkexamen te reserveren!

De rijschool verzorgt verder de aanvraag van het praktijkexamen of de tussentijdse toets bij het CBR. In overleg met je instructeur kun jezelf je ideale tijdstip van afrijden bepalen.

Het voordeel hiervan is dat het rijlesprogramma en de examendatum goed op elkaar kunnen worden afgestemd. Bovendien weet je als leerling ruim van tevoren wanneer je praktijkexamen moet doen. Er kan rekening worden gehouden met de dagen waarop je geen rijexamen kunt doen, bijvoorbeeld door schoolexamens of vakantie.

praktijkexamen-video

Aanvragen via de rijschool: wat heb je nodig voor een praktijkexamen aanvraag bij het CBR?

 • Geldig legitimatie bewijs
 • Geldig theoriecertificaat
 • Meenemen naar het CBR praktijk-examen:
 • Een wettelijk toegestaan, geldig legitimatiebewijs
 • Bevestiging reservering krijg je per e-mail van het CBR
 • Adviesformulier van je tussentijdse toets
 • Zelfreflectieformulier CBR

Het praktijkexamen voor de personenauto duurt 55 minuten. Onderverdeeld in 15 minuten kennismaken en ongeveer 40 minuten rijden.
In het examencentrum maak je eerst kennis met de examinator/trice. Dan worden de meegebrachte stukken gecontroleerd. Vervolgens wordt richting de auto gelopen waarbij tegelijk de ogentest wordt gedaan.

Hierna vraagt de examinator je een aantal voorbereiding- en controlehandelingen uit te voeren aan of in de auto.
Dan begint de rit die is onderverdeeld in een gedeelte zelfstandig en een gedeelte op aanwijzingen rijden inclusief de bijzondere manoeuvres.

De examinator/trice let onder meer op je beheersing van de auto, kijkgedrag, voorrang verlenen en het rekening houden met andere weggebruikers. Hij beoordeelt je op zeven examenonderdelen. Deze vind je terug op het zelfreflectie formulier. Je krijgt tijdens het examen alle gelegenheid te laten zien wat je kunt.

Helemaal foutloos hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld.

Belangrijk is hoe je reageert op het overige verkeer en of je de situatie meester bent. Kortom, de examinator/trice bekijkt of je voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Direct na afloop verteld de examinator in het examencentrum de uitslag. Daarna bespreekt de examinator het zelfreflectieformulier met je.

faalangsexamenKandidaten met faalangst kunnen een speciaal rijexamen, het faalangstexamen afleggen. Een uitgebreide proef die het afgelopen jaar bij het CBR werd gehouden, leverde positieve resultaten op. De speciale aanpak heeft een gunstige invloed op de ervaren spanning en leidt tot een realistischer prestatie tijdens het rijexamen.

Wat is het faalangstexamen? En wat maakt het nu anders dan het ‘gewone’ rijexamen voor de personenauto?

Voor wie is het faalangstexamen bedoeld?
Het spreekt eigenlijk voor zich: het faalangstexamen is bedoeld voor mensen met faalangst voor het rijexamen.

Het maakt niet uit of je al eerder rijexamen hebt gedaan. Ook als je al in het traject Nader onderzoek rijvaardigheid zit, kun je dit speciale examen aanvragen.

Als je vermoedt dat je last hebt van een ongezonde en extreme angst voor het rijexamen, dan kun je het beste dit tijdens het intakegesprek bespreken. Het is namelijk bekend dat je faalangst het beste al tijdens de opleiding te lijf gaat, en niet alleen bij het examen. Op die manier kun je al vanaf je eerste rijles werken aan je spanning.

Voor mensen die de Nederlandse taal niet (helemaal) beheersen is het faalangstexamen helaas minder geschikt. Een goede communicatie tussen jouw en de examinator is namelijk van groot belang voor het succes van dit speciale examen.

De examinator die dit examen afneemt is getraind om mensen met faalangst te begeleiden.

Het faalangstexamen duurt langer dan een gewoon praktijkexamen, namelijk 80 minuten. Het begint met een intakegesprek waarin je rustig je situatie als gevolg van faalangst kunt bespreken. De examinator zal daar in het verdere verloop van het examen rekening mee houden. In dit faalangstexamen is dus voldoende tijd om je op je gemak te stellen. Ben je eenmaal op weg en de verlammende spanning slaat toe, dan kun je een time-out aanvragen. Of meerdere, als je dat wilt.

Je mag het zelf aangeven. Je examinator kan je ook een time-out geven, als hij denkt dat je dat nodig hebt.

Het faalangstexamen duurt langer, maar is niet makkelijker dan een regulier praktijkexamen! Je moet ook bij dit examen gewoon voldoen aan alle ‘rijvaardigheidseisen’. Dat houdt in dat je moet laten zien dat je veilig en op een verantwoorde manier aan het verkeer deelneemt.

Ondanks dat het examen langer duurt, zullen geen extra kosten voor de leerling in rekening gebracht worden.

Op Faalangst.nl kun je testen of jij moet overwegen om het speciale rijexamen aan te vragen. Overleg wel altijd eerst met je instructeur!

Soms is er meer informatie nodig over de geschiktheid van een bestuurder in de praktijk. De medisch adviseur zal je in zo’n geval verwijzen naar een rijtest met een deskundige op het gebied van praktische rijgeschiktheid van het CBR. Dit is geen nieuw rijexamen, maar een rijtest. De deskundige bekijkt daarbij of iemand rijgeschikt is.

Ook kun je een uitnodiging ontvangen voor een technisch onderzoek. Een technisch onderzoek is er met name op gericht te bepalen of er aanpassingen in je eigen auto nodig zijn en zo ja, welke.

Een rijtest wordt afgenomen om te kijken of de betrokkene het motorvoertuig op een veilige en verantwoorde manier bestuurt. Is dit niet het geval, dan wordt gekeken of dit met een aanpassing aan het voertuig wel kan. Uiteindelijk kies je met het CBR voor een eventueel aangepast motorvoertuig. waarin je hetzelfde kunt als een doorsnee weggebruiker. Je moet niet alleen dezelfde mogelijkheden krijgen, maar voor jou moeten ook dezelfde veiligheidsnormen gelden.

Soms beperkt de aanpassing zich tot een ‘simpele’ automaat of rembekrachtiging, maar het komt ook voor dat er sprake is van een handicap of een lichamelijke beperking en dat de auto aanpassingen nodig heeft. Een aanpassing aan de pedalen of de montage van een volledige handbediening komt veel voor. Soms worden de schakelaars voor bijvoorbeeld de richtingaanwijzers en de verlichting in de hoofdsteun aangebracht.

Je krijgt meestal het advies om met het aangepaste voertuig eerst een aantal rijlessen te nemen.
Het CBR helpt je met het vinden van een geschikte rijschool. Daarna beoordeelt het CBR tijdens een rijtest of alles naar wens verloopt. Als dat het geval is dan kan je bij het gemeentehuis een vernieuwd of nieuw rijbewijs halen, afhankelijk van jouw situatie.
Is er een examen nodig, dan leg je dat af bij een examinator die speciaal is opgeleid voor examens in aangepaste voertuigen. Dat is noodzakelijk omdat hij van de medische beperkingen en aanpassingsmogelijkheden op de hoogte moet zijn.

Om het examen goed voorbereid af te kunnen nemen, krijgt de examinator vooraf van de deskundige praktische rijgeschiktheid een rapport. In dat rapport zijn de resultaten en uitkomsten van de rijtest opgenomen. Zo heeft hij de beschikking over de nodige achtergrondinformatie voor het afnemen van het examen.

Je legt hetzelfde examen af als ieder ander. In het verkeer moet iedereen aan dezelfde rijvaardigheidseisen voldoen.
De verkeersveiligheid staat immers voorop.

Indien je meent dat van bovenstaande sprake zal zijn, vermeld dit dan tijdens het intakegesprek met ons.
Samen met jou zullen we dan via de Eigen verklaring het benodigde traject ingaan, om uiteindelijk de mogelijkheden ten volle te kunnen benutten tijdens je rijopleiding.

Voor het examen vult de kandidaat een vragenlijst in, bijvoorbeeld thuis of tijdens de rijlessen. Die lijst geeft hij aan het begin van het examen aan de examinator. Deze bekijkt de antwoorden pas ná de examenuitslag en bespreekt samen met de kandidaat de antwoorden.

Van belang hierbij is dat de kandidaat een realistisch beeld heeft van zijn eigen capaciteiten en beperkingen als automobilist.

Zelfreflectie heeft als doel om het gedrag van de aspirant rijbewijsbezitter op een positieve manier te beïnvloeden. Het is echter geen vaardigheid en wordt daarom niet in de beoordeling meegenomen.

Op de website van het CBR kan je een zelfreflectieformulier uitdraaien.

Ben je geslaagd voor je rijexamen, dan kun je een rijbewijs aanvragen bij het stadskantoor in de gemeente waar je woont. Je mag niet aan het verkeer deelnemen tot je het rijbewijs hebt. De gemeente krijgt de uitslag elektronisch door, dus je hoeft hier zelf geen bewijs van mee te nemen.

Het enige dat je nodig hebt voor je aanvraag is:

 • Eén kleurenpasfoto
 • Geldig legitimatiebewijs
 • De 2toDrive-begeleiderspas als je op je 17e geslaagd bent voor je praktijkexamen
 • Kosten ongeveer € 40,- (2018)

De eisen aan de pasfoto zijn gelijk aan die van het nieuwe paspoort. Een volledige weergave van de eisen vind je op de site Paspoortinformatie.nl.

De verklaring van rijvaardigheid en (medische) geschiktheid wordt niet meer aan je meegegeven. Deze wordt door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)digitaal geregistreerd.

Je moet het rijbewijs persoonlijk bij de aanvragen en ophalen. Je moet rekening houden met een wachttijd van een aantal werkdagen. Dit verschilt per gemeente.

Het is mogelijk om het rijbewijs sneller te krijgen met een spoedprocedure. Voor meer informatie over de spoedprocedure en met vragen over de benodigde documenten en de kosten kun je terecht bij de gemeente.

In Nederland wordt een rijbewijs in de regel afgegeven voor een periode van tien jaar. Soms wordt daarvan afgeweken, bijvoorbeeld als je ouder bent dan zestig jaar of op grond van een medische indicatie. Een rijbewijs wordt dan afgegeven met een kortere geldigheidsdatum.

Ben je zeventig jaar of ouder, dan is een medische keuring verplicht. Op de website van het CBR kan je brochures downloaden met alle informatie hierover.

De eerste 5 jaar na het behalen van je rijbewijs val je in de groep beginnende bestuurders. Het beginnersrijbewijs geldt niet alleen voor jonge bestuurders. Zowel een 18 jarige als een 40 jarige die net zijn geslaagd voor het rijbewijs krijgen de eerste 5 jaar een beginnersrijbewijs.

Het verschil tussen een gewoon rijbewijs en een beginnersrijbewijs is dat je aan strengere regels moet voldoen dan ervaren bestuurders. De reden hiervoor is dat de nieuwe rijbewijsbezitters verhoudingsgewijs veel ongelukken veroorzaken ten opzichte van meer ervaren bestuurders.

De overheid wil door de beginnende bestuurders strenger te beoordelen het aantal verkeersslachtoffers in deze groep terugdringen.

Op 1 juni 2011 is het puntenrijbewijs ingevoerd. Dit wordt door veel mensen verward met het beginnersrijbewijs, maar staat hier los van. Het puntenrijbewijs geldt voor elke rijbewijsbezitter, niet alleen voor beginnende bestuurders. Het puntensysteem geldt alleen voor het rijden onder invloed van alcohol en werkt eigenlijk heel simpel: word je in een periode van 5 jaar tijd 2 maal veroordeeld voor rijden onder invloed, dan ben je je rijbewijs kwijt.

Bij de tweede overtreding moet het alcoholgehalte meer dan 1,0 promille zijn. Weiger je mee te werken aan een alcoholonderzoek, dan ben je net zo goed je rijbewijs kwijt. Na de opgelegde periode van rijontzegging zal je weer opnieuw rijexamen moeten doen bij het CBR.

Het is niet onverstandig om voor het rijexamen weer een aantal rijlessen te nemen, zodat je precies weet wat er op het rijexamen van je verwacht wordt.

Na de opgelegde periode van rijontzegging zal je weer opnieuw rijexamen moeten doen bij het CBR. Ook hierbij is het niet onverstandig om voor het rijexamen weer een aantal rijlessen te nemen.